Retourbeleid

Retourbeleid


Als het geleverde goed beschadigd is door het transport zullen wij dit opnieuw gratis opsturen, indien u dit binnen 7 dagen na ontvangst aan ons laat weten.


Indien er door ons een verkeerd goed werd geleverd mag u dit gratis retourneren en zullen wij alsnog het juiste goed opsturen. Op voorwaarde dat het goed niet eerder werd gebruikt. 


Goedere die verkeerd werden aangekocht kunnen niet gratis worden gertourneerd. Deze kunnen ook enkel geretourneerd worden indien deze niet eerder werden gebruikt. 


Goederen die worden aangekocht tijdens een actieperiode worden niet geruild.


Er kan enkel geruild worden indien er een ander goed in de plaats wordt genomen.